Párová terapie

To co ve dvou nevidíte, ve čtyřech prožijete jako Váš nový a skutečný příběh

Přesně to je smyslem a cílem námi nabízené párové terapie. Prožít s někým jiným a nestranným Váš příběh, tedy pohledem jiného páru a najít v něm svá řešení a příčiny toho, proč jste jej tak doposud nemohli prožít a uskutečnit se svým partnerem sami..

Volit přímý střet, nebo poznat, že sebeúcta vede k poznání toho druhého ?

V přírodě se řeší spory přímým střetem (konfrontací), jeleni i beránci přichází o paroží a problém je vyřešen. To neplatí u člověka. Přeci musíte cítit, jak to slovo "konfrontace" zní velmi tvrdě, ba až odpudivě. Člověk je bytost složitější a hlavně vybavená svobodnou vůlí, intelektem a řadou schopností komunikovat hlavně proto, aby přímý střet nepoužíval, protože vždy vede ke ztrátě sebeúcty a ponížení svého protějšku, či partnera. Podívejte se na svého partnera sami při párové terapii, jak vytváří Váš vlastní příběh s někým jiným, jak řeší Váš problém se stejnými znaky, ale jiným způsobem. Každý člověk je malý vesmír ve velkém vesmíru a my víme, že vesmír je nepoznatelný, stále v něm budeme nalézat nové a nepoznané věci a totéž platí o člověku, a to i tom, o kterém si myslíme, že ho dobře známe. Použijte Vaší vlastní schopnost poznávání jiného člověka, ale i Vám blízkého člověka a objevte sami jeho nové Vámi nepoznané vlastnosti a schopnosti a přestaňte se na chvíli řídit všeobecně známým klišé, že "on nebo ona Vás přeci dobře zná a ví jak budete reagovat". Tak tomu nikdy není, a i k tomuto poznání při párové terapii dospějete a zjistíte, že sebeúctou a snahou nalézt ve svém protějšku jeho nové, Vámi dříve nepoznané vlastnosti Vás dovedou nejen k řešení ve Vašich vztazích, ale hlavně k vytvoření Vašeho nového společného životního příběhu, kde konfrontace nebude mít žádné místo.

Co je reálně dosažitelným cílem párové terapie a co nikoliv ?

Pokud jste si pozorně přečetli prostřední pasáž, sami si dovodíte, že budete odcházet s naší terapie obohaceni o znalost nových schopností a lidských vlastností Vašeho partnera, které můžete využít nejen k řešení složitých životních situací, ale vždy si při tom zachovat sebeúctu a náklonnost Vašeho partnera i v situacích, kdy to dříve nebylo možné. Budete-li pozorně naslouchat při terapii svému partnerovi i terapeutům, a současně se všemi komunikovat s využitím všech nových získaných hodnotových poznatků o svém partnerovi, velmi rychle pochopíte, že Váš společný životní příběh má pokračování jen tehdy, dáte-li mu novou vzájemnou komunikační kvalitu obohacenou o respekt k nově poznaným hodnotám a vlastnostem Vašeho partnera. Není pravdou, že párová terapie vyřeší Váš problém hned a ještě v jejím průběhu, to se může stát jen vyjímečně a vzácně, to dokážete jen Vy sami skrzeva nově, při naší společné terapii získaný jiný vzájemný hodnotový pohled na svého partnera, či partnerku.

Kolik Vás to bude stát? (Ceník)

Vše podrobně, včetně dob trvání terapiíi najdete v mém ceníku ZDE