E-book Lenky Červené - Bachovy květy pro děti

BACHOVY KVĚTY / POMOC Z PŘÍRODY / PRO VAŠE DĚTI  

  

Napadla vás někdy otázka:  

? jakse vypořádat s negativními pocity vašeho dítěte 

VyjádřitVZTEK, sTrAcH, ÚZKOST, SMUTEK, starost, nejist o tuje zcela v pořádku, k člověku emoce patří a má je projevit. Jak by se dalo pomoci dítěti, které tyto emoce prožívá příliš často, opakovaně a samo z nich není šťastné? Jednou z možností je využít pozitivnípotenciál 38 Bachových květů.   

ObrázekDr. Edward Bach (18861936)   

byl anglickým lékařem, který ve své osobnosti dokázal propojit školní i přírodní formu medicíny. Dospěl k poznání, že osobnost a vnitřní prožívání člověka má vliv na jeho zdraví a zdravotní stav jedince musí být posuzován individuálně, nikoli jen podle tělesných symptomů.  Ve své knize s názvem Uzdrav se (1931), přináší výpověď o tom, že fyzická nemoc vzniká, když člověk není v souladu se svým duševně-duchovním směřováním.  Esence z Bachových květů působí především na emocionální rovině. Tak může nastat situace, že dva lidé se stejným onemocněním mohou dostat k užívání rozdílné esence.   

                     Nemusíte být právě fyzicky nemocní, abyste mohli užívat Bachovy esence. Občas prožívá každý z nás těžké životní období a Bachovy květy vám mohou pomoci nastolit vnitřní rovnováhudříve, než se objeví fyzické symptomy. Svým jemným působením na energetický systém člověka pomáhají nastartovat sebeuzdravující  mechanismy lidského těla. Zkusím to napsat srozumitelně pro dnešní dobu "člověka počítačového"…   

Každá esence nese informaci, která je momentálně v mysli konkrétního člověka v nepořádku, nějakým způsobem jde proti univerzálním zákonům života. Když tuto informaci opravíme, jsme schopni vidět svět mnohem objektivněji, než když jsme ponořeni v jakékoli emoci.   

Můžeme si pak vybrat, jaka kam chceme směřovat ve svém životě. 

Náhled e-booku Lenky Červené: