Poruchy chování dětí - aneb proč dítě zlobí ?

Každé dítě je individualita už od narození, originál. Nepřichází do života jako neposaná tabule. Každé je jinak citlivé a na základě dědičných, prenatálních a porodních vlivů reaguje na podněty svého okolí. Pravidla přijatelného chování nejsou stejná ve všech kulturách, ani ve všech rodinách. A´t děláme cokoli, neustále své jednání porovnáváme s našimi vědomými , ale bohužel i podvědomými přesvědčeními. Pokud je naše činnost v souladu s pravidly, jsme spokojeni. V opačném případě začneme používat obranné mechanismy, dítě začne "zlobit".

Pár zásad,kterými můžete dát svému dítěti pocit bezpečí a zázemí:

  • jednotné výchovné působení obou rodičů i prarodičů (nebo lidí, kteří o dítě pečují)
  • navazujte s dítětem fyzický kontakt, při pochvale ho pohlaďte, starší dítě poplácejte po rameni,smějte se společně,žertujte
  • navazujte s dítětem při komunikaci oční kontakt(jinak si myslí, že vás jeho sdělení nezajímá)
  • věnujte dítěti alespoň 5 minut denně, tak, aby vás mělo jen pro sebe, udělejte si čas na společnou zábavu, školní výsledky proberte v klidu
  • nesrovnávejte dítě se sourozenci, spolužáky nebo se svojí představou, zdržte se kritiky a urážek při neúspěchu(poruchy chování vznikají i z pocitů nespravedlnosti po selháních při neodhalených poruchách učení)
  • pro své dítě jste vzorem v chování i jednání, proto sami dodržujte to, co od něj vyžadujete
  • učte své dítě( i sebe) pozitivně vnímat svět - odpouštět, neodsuzovat, nezávidět, uvědomovat si své dobré stránky, ale i nedostatky.

Předcházet poruchám chování a později i učení pomáhá PREKONCEPČNÍ PÉČE. Než serozhodnete přivést na svět děťátko, detoxikujte svůj oranismus a nejlépe i organismus svého partnera. Toxická zátěž z oranismu matky v těhotenství má vliv na poruchy soustředění, impulzivitu, netrpělivost, sebepodceňování, oslabenou imunitu, alergické problémy. Při dnešním životním stylu- strava plná chemických přísad, znečištěné ovzduší i voda je detoxikace prvním doporučením před otěhotněním.Často bývá překyselení organismu i příčinou nemožnosti otěhotnět.

Pokud je již vaše dítě na světě a řešíte problémy s chováním -problém s přizpůsobením se jakémukoli režimu, omezená schopnost sebeobsluhy, obtíže s udržováním pořádku, nutkavé jednání - vykřikování při vyučování, potíže hrát si potichu,zapomětlivost, přílišná upovídanost, neustálé odkládání školních povinností, ztrácí věci nezbytné k plnění úkolů(školní pomůcky), není schopno dokončit domácí úkoly, potíže udržet pozornost při hře nebo úkolu, neustále odbíhá k jiným činnostem..........pokud tyto příznaky trvají soustavně alespoň půl roku,vyskytují se doma i ve škole  a projevovaly se už před sedmým rokem života,  může se jednat o poruchu chování či prožívání.Deficity v chování mohou později vést k obtížím v učení.

Adaptační obtíže můžeme popsat jako sníženou schopnost zvládat zátěžové situace, následkem toho jedinec neadekvátně jedná.Vznikají po prožitých traumatech od početí, během prenatálního vývoje, porodu a podle posledních výzkumů se může jednat o informační zátěž z několika předchozích generací.

Kineziologický odblok se pomůže vrátit do věku příčiny a prožité trauma zpracovat a rozpustit.Podporou pro předcházení i léčení poruch chování i učení mohou být i bioinformační preparáty Energy - směs bylin a informací, napodobujících impulzy podkorových center mozku. Mozek potřebuje ke své správné činnosti dostatečné množství kyslíku, glukózy a stopových prvků.Pokud je naše tělo v energetické nerovnováze, mozek nedostává potřebnou výživu a to může vyvolat různé dysfunkce.Objevuje se pak oslabení v psychické i zdravotní oblasti. Kineziologickým testem můžeme vybrat nejvhodnější preparát pro léčbu daných obtíží a jako podporu kineziolog. terapie.

doporučená literatura : Předcházíme poruchám učení (Sindelárová 1996, nakl.Portál)

                                 Percepční a motorická cvičení (Mgr.Bubeníčková)

                                 Dítě v rovnováze