Terapie kineziologií

KineziologieKlasická kineziologie je vědecká disciplína, která se zabývá mechanickými zákonitostmi pohybového ústrojí člověka. Od tohoto se pak odděluje to, co nás bude dále zajímat především a to je Aplikovaná kineziologie. Aplikovaná kineziologie funguje na principu vztahu kondice Vašich svalů a vnitřního systému člověka.

Teorie aplikované kineziologie

Terapie kineziologií pracuje s teorií, že každý sval či skupina svalů má určitý vliv na vnitřní orgány člověka, zažívací ústrojí, žlázy, míchu a kosti a krevní oběh. A tím se dostáváme k jasnému pravidlu - pokud jsou svaly v pořádku, pak je v pořádku i vnitřní systém člověka. Protože však ne úplně vždy jde problém řešit samostatným pravidelným cvičením, nabízíme Vám péči o Vaše svaly a tím pádem i o Váš vnitřní systém pomocí naší kineziologické terapie. Metodu kineziologie vyvinul Američan Dr. Goodheart v 60. letech. Na základě jeho koncepce sestavil Dr. John Thie knihu a učební materiál s názvem "Touch for Health" (Dotyk pro zdraví), který si mohou lehce osvojit i laici.

Od té doby se v rámci kineziologie vyvinuly nové systémy, které psychologové, učitelé, lékaři, psychoterapeutové, vědci i laici po celém světě přijali do svého života a své práce. Takovým systémem je i koncepce "Three in One" (Tři v jednom - jednota těla, mysli a ducha) a v jejím rámci systém "One Brain" (Jednotný mozek), jehož autory jsou Gordon Stokes, (jeden ze zakladatelů Touch for Health), Daniel Whiteside (průkopník genetiky chování) a Candace Callaway (odbornice v oblasti mezilidských vztahů).

Metoda One Brain, neboli jednotný mozek (sjednocení mysli, ducha i těla) je velice jemný způsob, jak pomoci lidem na celém světě pochopit sami sebe, své okolí a najít opět nové možnosti (volby). Pomůže porozumět našemu chování při stresových situacích, pochopit, proč nás trápí ty samé věci stále dokola či proč nám nefungují vztahy, které bychom si přáli mít pěkné. Základní myšlenkou tvůrců této metody však bylo pomoci dyslektickým dětem, což se jim úžasně povedlo. Metoda využívá různých cvičení, masáží či držení určitých bodů na těle. Pracuje s přirozenými energetickými toky v těle, které je třeba znovu obnovit. Jejich zablokováním se projevují různé psychické i fyzické problémy. Tato metoda dokáže obnovit rovnováhu člověka, což je přesně to , po čem všichni toužíme.

Jak probíhá setkání?

Terapeut nejprve provede vyšetření na reakci svalů, čímž zjistí celkový stav Vašeho těla. Svaly reagují na negativní informace oslabením nebo napětím. Každý fyzický nebo psychický problém se projeví na svalovém napětí. Mozek si uchovává všechny zážitky od narození po současnost. Terapeut na základě svalového testu tyto negativa vyhledá a pomocí různých psychoterapeutických technik obnoví tok energie a pomůže organismu navrátit se do rovnovážného stavu. Na konci sezení klient většinou cítí úlevu.

Kolik Vás to bude stát? (Ceník)

Konzultace - Cena za 1 hodinu 1000 Kč

Prostřednictvím svalového testu můžeme zpětně vyhledat prožitá traumata z našeho života, pochopit jak nás zažité vzorce chování ovlivňují v současnosti a zpracovat tak, aby pro Vás zůstala možnost svobodného rozhodování.

Terapie může pomoci ulevit od stresu, najít svůj skrytý potenciál, odhalit alergie a citllivost na potraviny, urychlit léčebný proces apod.