Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas fyzické osobě Lenka Červená, se sídlem Praha 5, Ostrovského 3, IČ: 8864661., (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení, telefon, e-mail.

Jméno, příjmení, telefon a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem odpovědi na Váš e-mail.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 týdne.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní formulář.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,

požadovat po mne informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,

žádat si kopii těchto údajů,

nechat si údaje aktualizovat nebo opravit,

popřípadě požadovat omezení zpracování,

požadovat po mne výmaz těchto osobních údajů,

na přenositelnost údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Cookies

Provozovatel webu používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Cookies rovněž ukládá boxík Facebooku zde na webu.

Pokud s ukládáním cookies nesouhlasíte, máte možnost je vypnout ve svém webovém prohlížeči, zobrazení webu to neovlivní, jen bude možná pomalejší při vykreslování písma.

Kontaktní údaje provozovatele webu ve věcech týkajících se těchto podmínek: info@terapie-kineziologii.cz.

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 17. 11. 2018.