Vliv lidského myšlení na vznik nemocí.

Z počátku žili lidé v přírodě a v ní hledali příčiny svých bolestí i zdroj uzdravení. Nyní žijeme v době rychlého technického rozvoje, ale přesto se nedá říci, že jsme zdravější. Jaký vliv má na naše zdraví klid, rodinná pohoda, vnitřní spokojenost nebo naopak stres a stálé přetížení?

Člověk se všemi jeho částmi a na všech úrovních je bytostí nejen tělesnou, ale i duchovní. Na úrovni energií komunikuje se svým okolím, tak jako květina na okenním parapetu ovlivňuje naše duševní rozpoložení a náladu. Když je zdravá a hezky kvete, máme radost, dává nám pocit štěstí a pomáhá si všimnout jemné krásy světa. Jestliže uvadá, odchází i malý kosek naší radosti a vitality. Skutečnost, že máme květinu(hmotu) těší, avšak důležitější je pro nás její zdravotní (energetický )stav. Obdobně se na zdraví člověka odráží jeho duševní naladění.

Pojem čchi se v tradiční čínské medicíně většinou překládá jako energie nebo životní síla. Je základem života a všechny jevy jsou jejím projevem v různých stupních. V čínském pentagramu nejde o orgány jako takové, ale o orgánové sítě, z nichž každá má i svoji emoční funkci a vztah k ostatním prvkům.

Element vody (ledviny, močový měchýř) jsou sídlem vůle, tvořivosti a odvahy. Poškozuje je emoce strachu.

Element dřeva (játra, žlučník) -po energet.dráze jater se jako první přenášejí psychické problémy. Vyjádřením elementu dřeva jsou emocionální extrémy, netečnost, soucit, schopnost jasného úsudku a rozhodování. Špatný vliv má emoce vzteku a zlosti.

Element ohně (srdce, tenké střevo, trojitý ohřívač) - je zdrojem vlastního sebeuvědomování. Velká část psychických problémů je do určité míry následkem nerovnováhy v elementu ohně. Nedostatek radosti, jako i její přemíra může vést k disharmonii.

Element země (slezina, slinivka, žaludek) je na mentální úrovni spojen s učením, myšlením, schopností soustředit se. Země je empatie, schopnost slyšey a vnímat jiné lidi. Přílišná starost může způsobit škody v tomto elementu.

Element kov (plíce ,tlusté střevo) bývá poškozován smutkem a osamělostí. Harmonie v orgánech tohoto elementu působí na naši obranyschopnost, sebedůvěru, komunikaci.

Jak se tedy vyrovnat s emocemi, které jsou nedílnou součástí našeho života ?

POZNEJTE JE,  PŘIJMĚTE A PAK JE MŮŽETE ZMĚNIT. Mějte důvěru, že vše co k vám přichází, je dar, který vás má obohatit, poučit a zušlechtit. Nemoc je přítel, ukáže co máte změnit. Nemoc je téma, které je v našem podvědomí a pokud ho nerozpoznáme a nevyzdvihneme na vědomou úroveň, padá na úroveň těla a projevuje se symptomy nemoci a bolesti.

Naše mysl funguje jako dokonalý počítač, jehož programem jsou naše myšlenky.